Comp-1_00001
TH_pd_a_maxkt2-01


TH_pd_a_maxkt2-02


TH_pd_a_maxkt2-03


TH_pd_a_maxkt2-04


TH_pd_a_maxkt2-05


TH_pd_a_maxkt2-07


TH_pd_a_maxkt2-08


TH_pd_a_maxkt2-09


TH_pd_a_maxkt2-06

EN_pd_a_maxex-17

EN_pd_a_maxkt-10
EN_pd_a_maxkt-11
EN_pd_a_maxkt-12
EN_pd_a_maxkt-13

EN_pd_a_maxkt-14
ข้อมลูสินค้า
เชื่อมตอ่: Lightning / USB 3.0 or USB 2.0
MAX U3 Transfer Speed (Lightning): Read 30MB/s
MAX U2 Transfer Speed (Lightning): Read 5MB/s
MAX U3 Transfer Speed (USB): Read 90MB/s, Write 22MB/s
MAX U2 Transfer Speed (USB): Read 24MB/s, Write 17MB/s
รองรับการใช้งาน: iOS 9/10/11, Mac, Windows XP/7/8/10
ขนาด: 48.4 x 22.5 x 7.5 mm
น า้ ห น กั: 6.3 g
อปุกรณ์ที่รองรับ: iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus, iPad Air/Mini

ไฟล์ฟอร์แมตที่รองรับ
เอกสารประกอบ: Pages, Numbers, Keynote, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, txt(UTF-8), html, pdf
รูปภาพ: jpg, png, bmp, gif, tif, tiff, ico, xbm, cur
เสียง: mp3, aac, aif, aiff, wav, m4a, caf
วีดีโอ: mp4, mov, m4v (without DRM), mkv, avi, flv, rm, rmvb, wmv, vob, 3gp
Others: zip
เพิ่มเติม