กระบวนการผลิต

การผลิต

ปัจจุบันโรงงานของ PhotoFast ในไทเปได้มีการใช้เทคโนโลยีการยึดอุปกรณ์บนพื้นผิวหรือ Surface Mount Technology (SMT) ที่มีทั้งหมด 8 สายการผลิต มีการแบ่งช่วงเวลาในการผลิตออกเป็น 3 ช่วงต่อหนึ่งวัน และกาลังการผลิตอยู่ที่ 2.5 ล้านชิ้นต่อเดือน

PhotoFast มีเครื่องมือในการผลิตและอุปกรณ์ในการทดสอบที่ทันสมัยที่สุด ทาให้สิ่งอานวยความสะดวกในการผลิตของเรานั้นยอดเยี่ยมที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ทีมงานฝ่ายการผลิตถูกฝึกฝนมาอย่างหนัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตออกมานั้นตรงกับมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด อีกทั้งการประสานงานกันระหว่างระบบโลจิสติกส์ทั่วโลกและระบบการกระจายสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพทุกชิ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดบนโลก

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของPhotofast จะได้รับการทดสอบแบบชิ้นต่อชิ้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและใช้ซอฟแวร์ที่ทาขึ้นเพื่อการทดสอบแต่ล่ะผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ของ PhotoFast มีประสิทธิภาพและผ่านการควบคุมคุณภาพ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจเพราะเราไม่เพียงแต่มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังมอบความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ตารางการผลิต/ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

จากการผลิตที่มีมากกว่า 2,000 สายพานการผลิต PhotoFastได้มีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามตารางการผลิต ทาให้ล่นระยะเวลาการผลิตเมื่อเปลี่ยนสาย SMT จากผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งโดยศูนย์กลางของการควบคุมการผลิต ทาให้มีความมั่นใจต่อการจัดการคลังสินค้าว่าสินค้านั้นจะสามารถเข้าถึงลูกค้าของเราได้ทุกๆที่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสินค้าของเราในรูปแบบพิเศษอื่นๆห และนอกจากนั้นกระบวนการผลิตของเราก็ยังมีความยืดหยุ่นสูง ทาให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเราสามารถที่จะเก็บสินค้าไว้มากมาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าใหม่ๆในอนาคต

การควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ

PhotoFast ได้ทาการใช้แนวความคิดการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบในทุกๆระดับของบริษัท เริ่มต้นจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึงฝ่ายการผลิต ที่จะส่งผ่านไปยังฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) “คุณภาพ” คือ หลักการที่เป็นแนวทางหลักของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร ระบบธุรกิจและการจัดการของPhotofast กฎระเบียบภายในองค์กรและขั้นตอนต่างๆ ได้มีการจัดตั้งเพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุมในทุกๆด้านในการจัดการของ Photofast กฎและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินตามช่วงเวลา เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งแนวทางความยืดหยุ่นที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัตินี้จะเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สามารถมีการปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าวิธีการใหม่ๆได้นั่นเอง